Baanwerkzaamheden t/m 12 april

Vanaf vandaag gaan de greenkeepers bezig met het prikken en bezanden van de fairways. Tijdens deze werkzaamheden zal de hole waar ze bezig zijn gesloten zijn. De verwachting is dat de werkzaamheden eind deze week klaar zijn.

Waarom prikken en bezanden?

Om wortelgroei en waterdoorlatendheid te bevorderen worden greens en fairways bezand en geprikt. Bezanden zorgt voor verschraling van de toplaag en verbeterd de waterdoorlatendheid (drainage). Het teveel aan organische stof in de toplaag van de greens en fairways wordt verlaagd door het opbrengen van zand

Met vriendelijke groet,

Team Greenkeepers