Flora & Fauna

Duurzaam beheer

Bij het beheer van een golfbaan speelt duurzaamheid en speelkwaliteit een grote rol. Denk daarbij aan de druk op het watergebruik en meststoffen alsmede het voorgenomen verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. De focus ligt in het ecologisch systeem op een gezonde bodem en plant. En alleen met een lange termijnaanpak kunnen we met succes hoogwaardige, duurzame aanleg-, renovatie- en onderhoudsmethoden realiseren.

Flora en fauna inventarisatie-Gelpenberg Klik hier
Gedragscode Natuurbeheer Klik hier
Landschapsvisie en Beheerstrategie Gelpenberg Klik hier
Paddenstoelen inventarisatie Klik hier
Natuurvriendelijk werken op de Gelpenberg Klik hier