Regels

(Tijdelijke-) Plaatselijke Regels per 3 april 2024

 • Grazende schapen, Verboden Speelzones. Gebieden afgeschermd met een elektrisch gaas / hek, gemarkeerd met blauwe palen met groene koppen, zijn verboden speelzones, DIE NIET BETREDEN MOGEN WORDEN en die verder behandeld moeten worden als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzones is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16.1.
 • Plaatsen is van toepassing tot en met 30 april

 

Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel:

 • Strokeplay: 2 strafslagen;
 • Matchplay: Verlies van de hole.

Plaatselijke Regels DGC De Gelpenberg 3 april 2024 (grote baan)

 1. GUR / Abnormale Terrein Omstandigheden, gedefinieerd door een blauwe lijn, blauwe, of blauw-witte paaltjes, en aangepaalde bomen zijn verboden speelzones volgens Regel 2.4. Bij een belemmering (Regel 16.1a) door dergelijke verboden speelzones, is het verplicht deze te ontwijken, zonder strafslag, volgens Regel 16.1.
 2. Afstandsmarkeringenen de houten hole aanduidingspalen op de afslagplaatsen zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 3. Indien de bal in de hindernis achter de green van hole 2 ligt(of wanneer dit praktisch zeker is) en de grens van de hindernis het laatst is gepasseerd tussen de rode palen met een witte band, dan mag de speler het spel vervolgen volgens Regel 17.1, of de bal met één strafslag droppen in de droppingzone links van de green van hole 2.
 4. Paden en wegen zijn integrale delen van de baan maar met steenslag, zwart vulkaanzand of anderszins verharde paden en wegen zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Bij twijfel of een pad of weg verhard is of niet, mag hij als verhard worden beschouwd.
 5. Een sproeikop in het algemene gebieddat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 6. Droppen met 2 strafslagen. Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler droppen met twee strafslagen, niet dichter bij de vlag, op de fairway binnen 2 stoklengtes vanaf de rand van de fairway. Deze regel is niet van toepassing als er een provisionele bal is gespeeld. N.B. Deze regel geldt bij het spelen van qualifying rondes en bij wedstrijden. Bij wedstrijden geldt de regel niet indien dit is aangegeven door de wedstrijdorganiserende commissie.
 7. ‘Buiten de Baan’wordt aangegeven d.m.v. witte palen.

 

Tijdelijke Plaatselijke Regels: Zie website of mededelingenbord.

Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel:

 • Strokeplay: 2 strafslagen;
 • Matchplay: Verlies van de hole.

Aanvullende plaatselijke regels vanaf 17 mei 2024

Provisionele bal voor bal in hindernis (B-3)
Deze regel is van toepassing bij:
op hole 2, hole 7 en hole 8

Opmerking: bij hole 2 is tevens van toepassing dat gebruik kan worden gemaakt van de dropping zone, indien de bal tussen de rode paaltjes met witte kop de hindernis heeft gekruist.

Als een speler niet weet of zijn of haar bal in de hindernis ligt, dan mag de speler een provisionele bal spelen onder regel 18.3 die als volgt wordt aangepast: Bij het spelen van de provisionele bal mag de speler de procedure van slag en afstand (regel 17.1d(1)) of recht naar achteren of zijwaarts ontwijken (regel 17.1d(2) en (3)) toepassen. Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal.

Bij de beslissing of de provisionele bal de bal in spel wordt of moet worden opgegeven, zijn regels 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, met uitzondering dat:

 • als de originele bal binnen 3 minuten zoektijd in de hindernis is gevonden, de speler mag kiezen uit:
  • het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of
  • het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld
 • als de originele bal binnen 3 minuten zoektijd niet in de hindernis is gevonden of het bekend of praktisch zeker is dat de bal in de hindernis is, dan wordt de provisionele bal de bal in spel.

Straf voor overtreding van de plaatselijke regels: algemene straf (zie Regel 1-3)

 

Schade door vogels

 

“In het algemene gebied zijn gebieden waar schade is veroorzaakt door vogels Grond in Bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1b. Echter er is geen sprake van een belemmering als de schade alleen een belemmering vormt voor de stand van de speler.

 

(Tijdelijke-) Plaatselijke Regels Par 3 baan per 3 april 2024

 • Aanleg Drainage Buizen, Op de holes 1 t/m 5 van de par 3 baan zijn er op de fairways gebieden waar meerdere drainage buizen zijn aangelegd. Deze relatief grote gebieden zijn Ground Under Repair, GUR, maar ze zijn niet blauw gemarkeerd. Het zal in de baan duidelijk zijn om welke gebieden het gaat. U moet volgens Regel 16.1, zonder strafslag droppen op een plek niet dichter bij de hole.
 • Plaatsen is van toepassing tot en met 30 april

 

Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel:

 • Strokeplay: 2 strafslagen;
 • Matchplay: Verlies van de hole.

Plaatselijke Regels DGC De Gelpenberg 3 april 2024 (Par 3 baan)

 1. GUR / Abnormale Terrein Omstandigheden, gedefinieerd door een blauwe lijn, blauwe of blauw-witte paaltjes, en aangepaalde bomen zijn verboden speelzones volgens Regel 2.4. Bij een belemmering (Regel 16.1a) door dergelijke verboden speelzones is het verplicht deze te ontwijken, zonder strafslag, volgens Regel 16.1.
 2. Afstandsmarkeringen op de baan zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1. Ontwijken is niet toegestaan volgens Regel 15.2.
 3. Indien de bal in de waterhindernis achter de green van hole 1 ligt (of wanneer dit praktisch zeker is), dan mag de speler het spel vervolgen volgens Regel 17.1, of de bal met één strafslag droppen binnen 1 stoklengte van het bordje ‘Drop Area’.
 4. Alle paden en wegen zijn integrale delen van de baan. Met steenslag (en/of zwart vulkaanzand) verharde paden en wegen zijn vaste obstakels, waarvan ontwijken zonder strafslag is toegestaan volgens Regel 16.1 Bij twijfel of een pad of weg verhard is of niet, mag hij als verhard worden beschouwd.
 5. Een sproeikop in het algemene gebied, dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b. Een sproeikop mag volgens deze plaatselijke regel niet worden ontweken, als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.
 6. Droppen met 2 strafslagen.Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler droppen met twee strafslagen, niet dichter bij de vlag, op de fairway binnen 2 stoklengtes vanaf de rand van de fairway. Deze regel is niet van toepassing als er een provisionele bal is gespeeld. N.B. Deze regel geldt bij het spelen van qualifying rondes en bij wedstrijden. Bij wedstrijden geldt de regel niet indien dit is aangegeven door de wedstrijdorganiserende commissie.
 7. Buiten de Baan wordt aangegeven met witte palen.

 

Tijdelijke Plaatselijke Regels: Zie website of mededelingenbord.

Straf voor overtreding van een (tijdelijke) plaatselijke regel:

 • Strokeplay: 2 strafslagen;
 • Matchplay: Verlies van de hole.

Gedragsregels

 • Vierballen alleen met toestemming en na 13:00 uur (wintermaanden na 12:00 uur)
 • Repareer pitchmarks
 • Leg plaggen terug
 • Hark bunkers aan
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang
 • Snellere flight doorlaten
 • Aanwijzingen marshals opvolgen
 • Ontspan en geniet!
Er wordt tegenwoordig Ready Golf gespeeld. Zo ook op de Gelpenberg! Best een verandering als je altijd de regels voor “de eer” gehanteerd hebt. Hierbij een publicatie van de NGF/R&A over Ready golf die ons helpt om hiermee goed om te gaan.

Calamiteiten

Bel 112, meld ook de locatie: Gebbeveenweg 1, 7854TD Aalden. Bel daarna het noodnummer 085-0231820 en geef de aard van de calamiteit door, en welke hole, tee of green.