GEO

DGC de Gelpenberg GEO gecertificeerd

Duurzaam terreinbeheer van golfbanen

Het GEO-certificaat is ontwikkeld door de Golf Environment Organization (GEO), een internationale organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzaam terreinbeheer van golfbanen. Samen met deze organisatie heeft de Gelpenberg de golfbaan geïnventariseerd en bepaalde deelgebieden aangesteld om te verbeteren. Vervolgens werd een actielijst opgesteld met de verbeterpunten die aangepakt moesten worden. Bij de eindbeoordeling is gebleken dat de Gelpenberg met vlag en wimpel slaagt voor de GEO-certificering.